????Chất Tole 2cda dày dặn, mịn đẹp, mặc mát, thấm hút, cầm nặng tay, cực chất nhé
????Free size < 60kg tùy chiều cao